mountain gazelle


mountain gazelle
paprastoji gazelė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Gazella gazella angl. common gazelle; Indian gazelle; mountain gazelle vok. Echtgazelle; Edmigazelle rus. обыкновенная газель pranc. edmi ryšiai: platesnis terminastikrosios gazelės

Žinduolių pavadinimų žodynas. - Ekologijos inst. l-kla. . 2002.

Look at other dictionaries:

  • Mountain gazelle — Mountain gazelle[1] Mountain gazelle (male) Conservation status …   Wikipedia

  • Mountain Gazelle — Taxobox name = Mountain Gazelle status = VU | status system = IUCN3.1 trend = down image width = 250px regnum = Animalia phylum = Chordata classis = Mammalia ordo = Artiodactyla familia = Bovidae subfamilia = Antilopinae genus = Gazella species …   Wikipedia

  • Mountain Nyala — Conservation status Endangered (IUCN 3.1)[1] …   Wikipedia

  • Mountain Reedbuck — Conservation status Least Concern …   Wikipedia

  • Mountain goat — For Eurasian mountain goats, see Capra (genus). For the rock band, see The Mountain Goats. For the Cumbrian bus operator, see Mountain Goat (bus company). Mountain Goat (also known as tahr) Conservation status …   Wikipedia

  • Gazelle — Taxobox name = Gazelle image caption = Thomson s Gazelle regnum = Animalia phylum = Chordata classis = Mammalia ordo = Artiodactyla familia = Bovidae subfamilia = Antilopinae genus = Gazella genus authority = , 1816 subdivision ranks = Species… …   Wikipedia

  • gazelle — gazellelike, adj. /geuh zel /, n., pl. gazelles, (esp. collectively) gazelle. any small antelope of the genus Gazella and allied genera, of Africa and Asia, noted for graceful movements and lustrous eyes. [1575 85; < F; OF gazel < Ar ghazala] * * …   Universalium

  • Gazelle des montagnes — Gazella gazella Gazelle Mountain …   Wikipédia en Français

  • Dorcas Gazelle — Conservation status Vulnerable ( …   Wikipedia

  • Cuvier's Gazelle — At the San Diego Zoo Conservation status …   Wikipedia